SOCIAIS 3ºEP
TEMA 1º

Ficha 1 - Ficha 2 - Ficha 3 - Ficha 4 - Ficha 5

Examen do Tema 1º: 

-----------------------------------------------------------

TEMA 2º

Ficha 1 - Ficha 2 - Ficha 3 - Ficha 4 - Ficha 5

Examen do tema 2º: 

Traballo : ficha 1 - ficha 2 - ficha 3 - ficha 4

-----------------------------------------------------------

TEMA 3º

Ficha 1 - Ficha 2 - Ficha 3 - Ficha 4 - Ficha 5

Examen do tema 3º: 

Traballo : ficha 1 - ficha 2 - ficha 3 - ficha 4

-----------------------------------------------------------

TEMA 4º


Examen do tema 4º: martes 16 de abril

Traballo : ficha 1 - ficha 2 - ficha 3 - ficha 4

-----------------------------------------------------------

TEMA 5º


Examen do tema 5º: martes 4 de xuño

-----------------------------------------------------------

Traballo : ficha 1 - ficha 2 - ficha 3 - ficha 4

-----------------------------------------------------------