SOCIAIS 4ºEP

TEMA 1º

Ficha 1 - Ficha 2 - Ficha 3 - Ficha 4 - Ficha 5

Examen do tema 1º: 

-----------------------------------------------------------

TEMA 2º

Ficha 1 - Ficha 2 - Ficha 3 - Ficha 4 - Ficha 5

Examen do tema 2º: 
 

Traballo ficha 1 - ficha 2 - ficha 3 - ficha 4

-----------------------------------------------------------

TEMA 3º

Ficha 1 - Ficha 2 - Ficha 3 - Ficha 4 - Ficha 5

Examen do tema 3º: 
Traballo ficha 1 - ficha 2 - ficha 3 ficha 4

-----------------------------------------------------------

TEMA 4º


Examen do tema 4º: mércores 17 de abril
Traballo ficha 1 - ficha 2 - ficha 3 ficha 4

-----------------------------------------------------------

TEMA 5º


Examen do tema 5º: martes 4 de xuño


-----------------------------------------------------------
Traballo ficha 1 - ficha 2 - ficha 3 ficha 4

-----------------------------------------------------------